priporočena literatura prof. Petre Čeferin: ARHITEKTURA KOT KREATIVNA PRAKSA: PRISTOPI IN KONCEPTI (2016)

 

Badiou, Alain, Manifest za filozofijo, prev. J. Šumič Riha, Založba ZRC, Ljubljana 2004

Badiou, Alain, "Osem tez o univerzalnem", prev. J. Šumič-Riha, Filozofski vestnik XX, 1/1999, Založba ZRC, Ljubljana 1999

Barthes, Roland, Mitologije, prev. V. Troha, Založba Krtina, Ljubljana 2015

Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity. Architecture as Mass Media, MIT Press, Cambridge-Mass./London 1994. 

Foster, Hal, Design and Crime (And Other Diatribes), Verso 2003

Frampton, Kenneth, "Rappel a l'Ordre: zagovor tektonike", prev. A. Božič, v: P. Čeferin (ur.), Tektonika v arhitekturi. Frampton, Semper, Bötticher, Založba ZRC, Ljubljana 2014

Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, MIT Press, Cambridge Mass./London in Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Chicago 1996

Frampton, Kenneth, Labour, Work and Architecture. Collected Essays on Architecture and Design, Phaidon Press, London & New York 2002.

Hays, Michael, K.,  Modernism and the Posthumanist Subject. The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer, MIT Press, Cambridge-Mass./London 1992

Hays, Michael, K., Architecture's desire: reading the late avant-garde, MIT Press, Cambridge-Mass./London 2010

Koolhaas, Rem, "Junkspace", v: A. Krista Sykes, Constructing a New Agenda. Architectural Theory 1993-2009, Princeton Architectural Press, New York 2010.

Lacan, Jacques, Štirje temeljni koncepti psihoanalize, Seminar XI (predvsem poglavje »O pogledu kot objet petit a«), prev. R. Močnik, i.dr., Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 1996 

Obrist, Hans Ulrich, Cedric Price, The Conversation Series 21, Walther König, Köln 2009

Pallasmaa, Juhani, Encounters. Architectural Essays, uredil P. MacKeith, Rakennustietot, Helsinki 2005

Perez-Gomez, Alberto, Built Upon Love. Architectural Longing after Ethics and Aesthetics, MIT Press, Cambridge-Mass./London 2006 

Ranciere, Jacques, Nevedni učitelj. Pet lekcij o intelektualni emancipaciji, prev. S. Koncut, Zavod EN-KNAP, Ljubljana 2005.   

Ranciere, Jacques, Aisthesis. Prizori iz estetskega režima umetnosti, prev. S. Dular, Maska, Ljubljana 2015

Riha, Rado, Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji (IV del: Kritka razsodne moči in drugi kopernikanski obrat filozofije), Filozofski inštitut, Založba ZRC, Ljubljana 2012

Sola Morales, Ignasi de, Differences. Topographies of Contemporary Architecture, prev. G. Thompson, MIT Press, Cambridge-Mass./London 1997

Vidler, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, MIT Press, Cambridge-Mass./London 2008