priporočena literatura prof. Aleša Vodopivca

 

Frampton, K.: Modern Architecture, A Critical History, Thames & Hudson, London 1980

Curtis, J.R.William: Modern Architecture since 1900, Phaidon, več izdaj od 1982 do 1999

Norberg-Schulz, C.: Meaning in Western Architecture, Studio Vista, London 1974

Hitchcock H.R., Johnson, P.: The International Style, Norton, New York 1966

 

Christian Borch: Architectural Atmospheres, Birkhauser, Basel 2014

Frampton, K.: Nasproti kritičnemu regionalizmu, AB št. 117-18, 1993

Kahn, L.: Writings, Lectures, Interviews, Rizzoli, New York 1991

Koolhaas, R.: Delirious New York, 010 Publishers, Rotterdam 1994

Leach, Neal: The Anaesthetics of Architecture, MIT Press 1999

Le Corbusier: Oeuvres complete, Artemis, Zurich 1995

Le Corbusier: The City of Tomorrow, The Architectural Press, London 1971

Le Corbusier: Towards a New Architecture, The Architectural Press, London 1972

Norberg-Schulz, C.: Intentions in Architecture, The MIT P., Cambridge 1965

Pallasmaa, J.: Oči kože, Studia Humanitatis, Ljubljana 2007

Pallasmaa, J.: Misleča roka, Studia Humanitatis, Ljubljana 2012

Pallasmaa, J.: Encounters , Rakennustieto, Helsinki 2005

Pallasmaa, J.: Encounters 2, Rakennustieto, Helsinki 2012

Pallasmaa, J.: The Architecture of Image, Rakennustieto, Helsinki 2001

Rassmussen, S.E.: Experiencing Architecture, The MIT P., Cambridge 1964

Risselada, M.: Raumplan versus Plan Libre, Delft Univ. Press, Delft 1988

Rowe, C.: The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, The MIT Press, Cambridge 1976

Sitte, C.: Umetnost graditve mest, Habitat, Ljubljana 1997

Summerson, John: The Classical Language of Architecture, The MIT Press, Cambridge 1978

Venturi, R.: Complexity and Contradiction in Architecture, MOMA, New York 1966

Zumthor, Peter: Thinking Architecture

Zumthor, Peter:  Atmospheres

 

Grabrijan, D.: Plečnik in njegova šola, Založba Obzorja, Maribor 1968

Grabrijan, D.: Kako je nastajala naša sodobna hiša, MK, Ljubljana  1959

Grabrijan, D.: Makedonska hiša, Partizanska knjiga, Ljubljana 1976

Hočevar M.: Prostori igre, MGL, Ljubljana 1998

Mušič, M.: Veliki arhitekti I – III, Založba obzorja, Maribor 1968

Ravnikar, E.: Umetnost in arhitektura, Sloven. matica, Ljubljana 2007

Stele, F.: Arh. Jože Plečnik v Italiji, Slovenska matica, Ljubljana 1967

 

Brodski, J.: Izbrani eseji, Cankarjeva založba, Ljubljana 1989

Brodski, J.: Vodno znamenje, Cankarjeva založba, Ljubljana 1996

Bachelard, Gaston: Poetika prostora, ŠOU-KODA, Ljubljana, 2001

Calvino, I.: Nevidna mesta, Mladinska knjiga, Ljubljana 1990

Goethe, J.W.: Italijansko potovanje, Cankarjeva založba, Ljubljana 2000

Heidegger, M.: Grajenje, prebivanje, mišljenje, AB št. 141-42, 1998

Judd, D.: Architektur, Cantz, Ostfildern 1992

Pelko, S.:  Vrzeli filma in arhitekture, Slov. kinoteka, Ljubljana, 2001

Rilke, R.M.:  Auguste Rodin, Študentska založba, Ljubljana 2006

Rilke, R.M.: Pisma mlademu pesniku, Študentska založba, Ljubljana 2006

Tanizaki, Jun'ichiro: Hvalnica senci, ŠOU-KODA, Ljubljana 2002

Tarkovski, A.: Ujeti čas, EWO, Ljubljana 1997

Serra, R.: Writings / Interviews, Chicago / London 1994

Virilio, Paul: Hitrost osvoboditve, ŠOU - KODA, Ljubljana 1996

 

Chomsky, N.: Profit pred ljudmi, Sanje, Ljubljana 2005

Klein, N.: No logo, Maska, Ljubljana 2004

Wallerstein, I.: Utopistike, CF, Ljubljana 1999